Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος - Σχολή Γεωπονικών Επιστημών- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος - Σχολή Γεωπονικών Επιστημών- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος - Σχολή Γεωπονικών Επιστημών- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος - Σχολή Γεωπονικών Επιστημών- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

arrow
arrowΛόγια  για το Εργαστήριο μας

Σκοπός του Εργαστηρίου Ανθοκομίας είναι η κάλυψη των διδακτικών και τις ερευνητικών αναγκών σε θέματα θεωρητικής και πρακτικής ανθοκομίας καθώς και η σύνταξη και η εφαρμογή ολοκληρωμένων μελετών έργων πρασίνου και αρχιτεκτονικής τοπίου. Αντικείμενα του Εργαστηρίου Ανθοκομίας είναι η φυσιολογία και η διαχείριση της αύξησης, της ανάπτυξης και της παραγωγής ανθοκομικών φυτών, φυτών κηποτεχνίας και εδαφοκάλυψης (χλοοτάπητες), ο πολλαπλασιασμός των ανθοκομικών φυτών, η μελέτη αυτοφυών ειδών για την αξιοποίησή τους στην εμπορική ανθοκομία, η ανάπτυξη ολοκληρωμένων φυτοτεχνικών μελετών για τη διαμόρφωση του αστικού – περιαστικού περιβάλλοντος, δικτύων πρασίνου και ειδικών κατασκευών (πράσινα δώματα κ.ά.).

Πρόσφατες Ανακοινώσεις Πρόσφατες Εκδηλώσεις

Τελευταία νέα